Nezakonito prebivanje kitajskega državljana v državi članici EU in pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za namen zaposlitve ali dela

/ petek, 01 marec 2019

Kitajski državljan mora imeti za vstop v Republiko Slovenijo poleg veljavne potne listine  tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma.

Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas.

Prvo dovoljenje za začasno prebivanje mora kitajski državljan obvezno pridobiti pred vstopom v državo. Vlogo za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije na Kitajskem ali v primeru, če vlogo poda delodajalec pri pristojnem organu v RS. Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje mora kitajski državljan predložiti vsa dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja ter dati dva prstna odtisa za njun digitalni zajem v Pekingu.

Dovoljenje za začasno prebivanje se vroči osebno kitajskemu državljanu, za katerega se izda, in sicer na Kitajskem. Enako velja tudi v primeru, če vlogo za izdajo dovoljenja za prebivanje vloži delodajalec v Sloveniji. Le-to se pošlje na Kitajsko, kjer se osebno vroči kitajskemu državljanu, za katerega je bilo izdano, ta pa  ob vročitvi dovoljenja za začasno prebivanje podpiše vročilnico. Podpisano vročilnico  diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije posreduje na upravno enoto v Republiko Slovenijo.

V primeru kitajskega državljana, ki trenutno nezakonito prebiva v državi članici EU, to pomeni, da bo lahko začel postopek za pridobitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji z namenom zaposlitve ali dela (in ga v primeru izpolnjevanja vseh zakonskih pogojev in omejitev tudi pridobil) le v primeru, če se vrne na Kitajsko in vloži vlogo na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Prav tako je potrebna vrnitev na Kitajsko, če vlogo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji  vloži delodajalec v Sloveniji, saj mora kitajski državljan na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Slovenije na Kitajskem dati prstne odtise in osebno dvigniti izdano dovoljenje za začasno prebivanje.

Kitajski državljan se bo v primeru vrnitve na Kitajsko in v nadaljevanju v postopku pridobitve začasnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji lahko soočal s številnimi težavami. Pristojni organ države članice EU lahko ugotovi, da je kitajski državljan nezakonito prebival v državi in ga posledično zavede v schengenski informacijski sistem v obliki ukrepa zavrnitve vstopa, kar ima v nadaljevanju za posledico, da mu je onemogočena pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje tudi v Republiki Sloveniji, in sicer za obdobje od 6 mesecev do 5 let (odvisno od dolžine ukrepa). Ni absolutno nujno, da bo kitajski državljan, ki je nezakonito prebival v državi članici EU, zaveden v schengenski informacijski sistem.  Lahko bo zaveden zgolj v informacijski sistem države članice EU, v kateri je kitajski državljan  nezakonito prebival, vendar  je to popolnoma odvisno od pristojnega organa v državi članici EU in teže prekrška kitajskega državljana.  Prav tako so možne tudi izjeme glede ukrepa zavrnitve vstopa, kar posledično pomeni možnost pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Oceno o tem poda pristojni slovenski organ na Kitajskem na podlagi vloge kitajskega državljana.

Dodaj odgovor

VRH