Pravni blog

blog


Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno število dni letnega dopusta, ki pripada delavcu, in sicer v obsegu, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Prav tako navedeni zakon določa,

Kitajski državljan mora imeti za vstop v Republiko Slovenijo poleg veljavne potne listine  tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje za določen čas in za določen

VRH