Mediacija

Mediacija je postopek, ki strankam omogoča, da nadzorujejo izid rešitve svojega spora in zagotavlja, da ostanejo gospodarji svoje usode.

 

V našem podjetju si prizadevamo k spodbujanju alternativnih oblik reševanja sporov s ciljem vzpostavljanja zavesti, da je mirna, sporazumna rešitev pravna vrednota.

Imamo usposobljene mediatorje, ki jih odlikujejo njihova strokovnost, nepristranskost, učinkovitost in etičnost.

Mediacija je alternativna oblika reševanja sporov.

Je strukturiran način reševanja sporov s pomočjo nevtralne tretje osebe, ki s svojim delovanjem strankam pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti, zlasti z vidika prihodnjega sodelovanja.

Temeljne značilnosti mediacije so:

  • da je postopek bistveno manj formalen
  • v postopku vladajo načelo zaupnosti, načelo nepristranskosti in neodvisnosti mediatorja, načelo prostovoljnosti, načelo avtonomnosti strank, načelo ekonomičnosti in načelo učinkovitosti
  • pravila so fleksibilnejša
  • ni formalnih zaslišanj, obsežne pisne dokumentacije ali dokaznih pravil
  • stranke sooblikujejo rešitev spora, ki je za obe strain sprejemljiva, fleksibilna in s katero bosta lahko obe stranki shajali.
VRH