Letni dopust ni le pravica delavca, ampak tudi njegova obveznost

/ torek, 05 marec 2019

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.

Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno število dni letnega dopusta, ki pripada delavcu, in sicer v obsegu, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Prav tako navedeni zakon določa, da ima delavec v izrecno določenih primerih pravico tudi do dodatnih dni letnega dopusta.

Vsekakor pa lahko posamezna kolektivna pogodba ali specialni zakon glede na Zakon o delovnih razmerjih določata večji obseg trajanja letnega dopusta.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu delovno razmerje preneha med koledarskim letom, ima pravico le do sorazmernega dela dopusta v obsegu 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Namen letnega dopusta je psihofizična rehabilitacija delavca, ki je del ukrepov, ki zagotavljajo minimalne varnostne in zdravstvene zahteve v organiziranem delovnem procesu, kar posledično pomeni, da se mora delavec hkrati zavedati, da je izraba letnega dopusta tudi njegova obveznost.

Dopust je sicer možno izrabiti v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti možnost izrabe letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Hkrati pa lahko od delavca zahteva, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Delavec  je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta, v izrecno določenih primerih pa do 31. decembra naslednjega leta.

Prav tako mora delavec pri planiranju preostalega dela dopusta, ne glede na izrecni določbi, da imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic in da ima delavec pravico izrabiti po predhodni najavi en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, upoštevati potrebe delovnega procesa in se zavedati, da mu delodajalec lahko odreče izrabo letnega dopusta v izbranem obdobju, če bi njegova odsotnost resneje ogrozila delovni proces.

Dodaj odgovor

VRH