Pravni blog

blog


Kitajski državljan mora imeti za vstop v Republiko Slovenijo poleg veljavne potne listine  tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje za določen čas in za določen

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno število dni letnega dopusta, ki pripada delavcu, in sicer v obsegu, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Prav tako navedeni zakon določa,

VRH